Film i velfærden

Vi tilbyder

Film i velfærden

Hos Retrospect Film har vi tradition for at udvikle projekter med socialøkonomisk sigte specifikt til udfordrede samfundsgrupper.

Film kan hjælpe mennesker med forskellige udfordringer, især når der kommunikeres på modtagerens præmisser. Projekter med sådanne formål kalder vi FILM I VELFÆRDEN, og det er vores speciale!

Sammen med eksperter udvikler vi filmkoncepter, der kommunikerer direkte til udsatte grupper.

Vi har blandt andet skabt filmsamlingen LIV I MINDERNE til folk med demens. Filmene bruges i hele Danmark til dagligt, hvor de er en del af omsorgsplejen på landets plejehjem.

Derudover har vi udviklet streamingplatformen KOMPAS for børn med autisme, som kan være med til at hjælpe især børn i inklusionen med sociale udfordringer.

Vi har med vores projekter stor erfaring med at samarbejde med videnstunge instanser og er blevet eksperter i at omsætte viden til praktisk anvendelige og engagerende film til gavn for brugeren.

Så hvis du sidder med en udsat gruppe, hvor film eller andet visuelt materiale på nogen måde kan hjælpe, er du mere end velkommen til at kontakte os!

Vi kan både hjælpe med at udvikle og finansiere projekter.